Om Annelie

WEB_JHE9900


Annelie Andréasson

arbetar sedan 1994 i egen regi med personlig utveckling och personligt ledarskap
främst inom stresshantering.

Annelie är utbildad i MI (Motiverande samtal), Vuxendialog, yoga, avslappning, Rosenmetoden och Essential Motion samt licensierad Myers Briggs- och Job Stress
Survey-testare.
Sedan 1994 har hon, genom sitt eget företag Livsträdet, erbjudit konsultation inom stresshantering både enskilt och i grupp samt arbetat som Rosenterapeut.

Hon är också utbildad marknadsekonom (IHM 1987) och har egen personlig erfarenhet
från arbete i både lednings- och styrelsegrupper.

Annelie anlitas som konsult och föreläsare av både privat- och offentlig verksamhet.