Person- och grupputveckling

personutvÖka din förståelse för dina starka och svaga sidor, vad som stressar dig och vem du är i gruppen.

Myers-Briggs är en personlighetsanalys som ger fördjupad kunskap om den egna och andras personligheter. Med Myers-Briggs får du ett verktyg till ökad förståelsen för t. ex. nyttan med olika personligheter i en arbets- eller ledningsgrupp samt varför konflikter uppstår i vissa grupper och att vi blir stressade av olika saker.

Enskilda Medarbetare
Analyser på enskilda medarbetare görs med uppföljande feedbacksamtal.

Grupper
Analys på grupp kan göras för en avdelning eller på hela organisationen.

Begär offert.