Företag

foretag_2

Hur tar du hand om dina medarbetare?

En långtidssjukskriven medarbetare kan kosta sin arbetsgivare flera hundra tusen kronor, i synliga och osynliga kostnader. De vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är på ett eller annat sätt stressrelaterade. Vad det står på sjukintyget kan alltså variera, men grundorsaken är ofta stress.

Visste du att…
…för varje investerad krona i åtgärder som främjar hälsan är avkastningen 2,5-4,8 gånger pengarna, tack vare minskad sjukskrivning. Hur skulle det vara att ha en arbetsmiljö som gynnar frisknärvaro, samarbete, effektivitet, kreativitet och vänlighet?

Livsträdet erbjuder:

Stresshantering för enskilda medarbetare
Individuella möten kan ske i Livsträdets egna lokaler eller på plats hos er. Välj lösa timmar eller fast avtal.

Stresshantering i grupp
Upplägget anpassas efter organisationens önskemål

Föredrag och workshops om stresshantering
Upplägget anpassas efter organisationens önskemål

Stressanalys
Med licensierat verktyg, JSS (Job Stress Survey)

Begär offert.